ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή κατά τη στιγμή της μεταφοράς των κινδύνων σε κουφώματα, ψαλίδια σε ποδήλατα μάρκας APER που πωλούνται πλήρως συναρμολογημένα ή ως σετ πλαισίων από την APER.

Αυτή η εθελοντική εγγύηση κατασκευαστή περιορίζεται σε πέντε χρόνια για σκελετούς και ψαλίδια, από την ημερομηνία αγοράς του σετ σκελετού ή του ποδηλάτου. Η ημερομηνία αγοράς συμπίπτει με την ημερομηνία παραλαβής του ποδηλάτου σας APER. Η APER Bikes συνιστά ανεπιφύλακτα το ποδήλατο ή το σετ πλαισίου να συντηρείται τακτικά, το πολύ κάθε χρόνο.

Τα επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα καλύπτονται για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης και υπόκεινται στους όρους που περιγράφονται στην αρχική εγγύηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Η APER Bikes δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμούς που προκύπτουν από

μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ειδικά, αλλά όχι αποκλειστικά, λόγω κακής χρήσης, ακατάλληλης συντήρησης, λανθασμένης διαμόρφωσης, κακού χειρισμού, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης. Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του εξαρτήματος και, κατά συνέπεια, σε σοβαρή προσωπική βλάβη. Η δυσλειτουργία του εξαρτήματος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του ποδηλάτου, με αποκορύφωμα σημαντικούς προσωπικούς τραυματισμούς.

Πότε δεν ισχύει η εγγύησή μου;

Η εγγύηση APER Bikes δεν καλύπτει κανένα ελάττωμα που προκαλείται από

  • Κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση, όπου η ορθή χρήση ορίζεται στο σχετικό έγγραφο
  • Πράξη του χρήστη ή του τεχνικού που απέτυχε να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται σαφώς σε αυτό το εγχειρίδιο στη σελίδα 4 και προσπάθησε να αφαιρέσει τα ενσωματωμένα ακουστικά.
  • Κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση, όπου η ορθή χρήση ορίζεται στο σχετικό έγγραφο
  • Πράξη του χρήστη ή του τεχνικού που απέτυχε να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται σαφώς σε αυτό το εγχειρίδιο στη σελίδα 4 και προσπάθησε να αφαιρέσει τα ενσωματωμένα ακουστικά.
Join the APER Adventure!

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα αποκλειστικό κουπόνι Early Bird 500€! Αυτή η ειδική προσφορά ισχύει για παραγγελίες που λαμβάνονται έως τις 21/1!

Join the APER Adventure!

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και αποκτήστε πρόσβαση σε ένα αποκλειστικό κουπόνι Early Bird 500€! Αυτή η ειδική προσφορά ισχύει για παραγγελίες που λαμβάνονται έως τις 21/1!